יש לי חבילה קטנה

 

הולך

והולך

עוצר

וממשיך

 

הולך

והולך

עוצר

וממשיך

 

הולך

והולך

עוצר

וממשיך

 

יש לי חבילה גדולה

 

הולך

והולך

עוצר

וממשיך

 

הולך

והולך

 

מתמוטט