הגוף שלי כמו פלסטין

ואני עומדת ונכבשת

אבל לא בששה ימים

אלא ברגע אחד של חולשה.

 

הגוף שלך ישראל

והוא כובש את פלסטין שלי

ועושה בה כשלו

ולא מוותר לצד החלש

הנכבש על ידך

המוענש