השעון מתקתק

הזמן עומד

מלכת

אנשים ממשיכים

לצעוד במקום