על אמת המים

אשב בנתיים

אכתוב אגרת

של התחלה

אנשיב מילים

של רוח תקווה

אצטט הגיגים

של חוכמה

אתפלל ניגונים

של תפילה

בשופר ליבי

שברים

תרועה


אתעטף היום

בקרני החום

אקוד

לתוך לבבות

אזרח

ריגושים

קרניים

של

אהבה


אתקיים היום

קיום

של

משמעות

אפרח

לבלוב

של

חיפוש

ברימונים

אמצא

גרגירים

של

אומה

מתוקה


אשא ברכה

נזר תשרי

לראש

לא

לזנב


כי אדם

לפעמים במתחם שקוף

מוצא פנינים , גווניו

ציפור בשוליו

רקמת זהב

כותב במסגרת

אגרת

חייו

 


מצרפת אגרת לכול אחד ואחת מכם

אגרת חיים מתנה למתבוננים

(תודה להשראתו של רון אביטל)