נפשי יצאה בדברך

לקראתך ,

כשלחשת לי אוהבת

וידעתי ריחו של שיח הדבש

ורגישת הרוח שבפנינו נושבת.

ומילותיך לי  נר ושלהבת 

האירו בתהום מָחְשַכַי

ולא שאלתי "למה" ?

 וכבר לא היה אולי.

והיו הן גיא חזיון

ונבואה נאצלת

ובת שחוק על פני ילד

 ואביב ופריחה מחוללת.

ומילותיי שאהבת

נתנו ריחם , פתחו כותרת

נכתרו לשחור שערך

ויפית כחמה וכמוה זוהרת.

וידעת גם את כמוני

שמילים הן, ובנות חלוף ,

ושמענו בקשתן ושלחנו ידנו האחת ,

אל תוכינו לאסוף.