"לך לך"    

קול קרא לי ואלך

אל ארץ לא לי

מבית אבי הרחק.

שפתם נבללה באוזניי

איה המגדל ?

ואדם ואבן מוטלים בפניי.

ופני אימי לא לי הם

ואחי ושמחת משובתם

אבדו  בצאתי בתרמיל על שכם.

והדרך ארכה

וצללי ערב כומסים ים

ואוותר ככבשה שמעדר סרחה.

וחול הים צרב לרגליי

והתרמיל חתך בבשרי

 ראיתיו,

ואפול על פניי.

קולו קרא לי ואלך

שמעתיו כאבותיי

בלכתי מבית אבי הרחק.