בקומץ שפתיים

ורשמי הגיון

נפל הדבר

לפרידה

 

ובעטיו של הלב

וחמלת זיכרון

לחשה תפילתי

לפגישה.