רוצה להתקרב- אך מפחד להתאכזב.

רוצה לגוע- אך חושש לפגוע.

אני רוצה להגיע אל העומק שבך,

לחוש את המקום הכי חבוי בנשמתך.

 

ים הספקות  מכה  בי  בגליו,

זורק אותי קדימה, אך קובר אותי תחתיו.

נחשול של לבטים אותי שוטף בסערה,

מגיע עד לחוף ושוב נסחף בחזרה.

 

מעט קרוב, וכל כך רחוק.

רוצה לחבק, ולא רוצה לחנוק.

פסעתי לקראתך, עכשיו תורך- צעד.

עשיתי את שלי, האם תושיט לי יד?