המתיני כי אשוב,

דרכיי עמוסות כוכבים.

ריחות השלפים

הם סופה של הדרך,

ריחות הים תחילתה.

תהי דלתך פתוחה

לרוחות השמים,

קולות המושק

מן הרפת עולים.

ומן המעשנה

עשן שחור עולה,

מבשר

כי הדרך פתוחה,

אתקבל בברכה,

פח יקוש

לא יעצרני,

רעב וצמא

רק ירבו געגועיי,

והנה

השער פתוח

ממהר אני

אל ליבי.

 

זכויות שמורות - יואל מצגר.