עוד כמה ימים, עד שאהבה תתפוס את מקומה של הבדידות

עוד כמה ימים, עד לשמחה שתחליף את העצבות

אני לך מחכה, יום, שנה, שנתיים, כבר עשר ועוד שניים

אבל יודעת שבסוף אתה תגיע, ועל ליבי אתה תשפיע