רק כעת הבנתי מדוע בכל בתי הקברות פועלים דחפורים !!

בוודאי מחפשים "מתחת לאדמה" אדם מתאים להנהיג את המדינה, או להבדיל, מבקשים לעניין באותו תפקיד את ה"וותיקים", כי בין אלו החיים, לא .נמצא מתאים.

 

זכויות שמורות- יואל מצגר