ציפור יושבת על חוט,

חפה משעבוד או מרות.

מתחתיה יושבת גברת,

במכשיר אלחוטי מדברת.

וזאת ששיניה מנקה,

מבקשת רק לא חוט בבקשה.

כמובן שכוונתה לדנטלי,

לראות את שיניה לא בא לי.

חתיכה הימה קופצת,

בן זוגה משקיף מן המרפסת.

הוא זוכר בבהירות שזאת טעות,

להרשות לה לשחות רק עם חוט.

כי החוט לא מסתיר ולו גם פרט,

וטפחיה פרוצים לכל מבט.

 

 

זכויות שמורות - יואל מצגר