גם שירי הזה יימוג בערפל

פניו יסתיר ,יֵכַס מסער משתולל

קווצותיו סדורות,

שורות שורות

אסופות יחדיו מחורזות

בחרוזי שחור וכסף

נגועי חמלה וקצף

אדומים בדם רווי ,

עולים כלהבה

כֵּלֶב שותקי כאב

ויפעת האהבה.

 

גם שירי הזה יפרוט על נימים שכוחים

ומכוחי ינוע ,כשבעת הירחים

ובהיר וזוהר כאור השמשות

קרנו באטמות החלון

ובמבואות הנשכחות

 

גם שירי הזה בני הוא היחיד

נולד בדְמי זָעַק וכאב

וברוח המרעיד

נולד מאושר ותעצומות

מנשיקה אחת ,מיד מושטת

ומהרס החומות

 

גם שירי הזה יזכור ברית שבועה

בינו , ביני

בשָחַט אייל ובמעופה של היונה

בתרדמה נופלת בגהנום פתוחה

עד כי אכרע על ברך,

אפול דומם

בבואי בפאתי עדן

בשערי הגן.