רקמת חיים

שקיפות מבוהלה

נימים מכורכים

ודם רוגש

מוטרף

 

רקמה נעלמה

קָצֶה חובֶרֶת,

תנועתה

על בלימה

מפורדה

 

גוף יֵבוש ברקמתו

פצעי חברבורות

חיוורון צרעת

שפתיים דובבות:

עלבון ועלובה

 

רקמה מבוערה

באש שחורה ולבנה

בדם חרבות

ספק

ואמונה.

 

רקמה דחויה

מגיא ההריגה

פרורי גלות צורפת 

שדיפות העצמות

וחזיון קורם בשר

 

אדם ,ארז קומתו

יפה תואר ומראה

עטרת חן

יחד יעֻוטַף

חמדת רקמה