המוות נתן עיניו

ותהומות חבקו בידיים קרות

הנרקיס סרב לפרוח בלובן

אל פני חיוורון

וקר היה ,

העור סמר על רפיון הבשר

והאדמה כיסתה פנים

ואֶחַיו שניתנו

(גם הם במחטף)

היו בידיך לאדמה מתפוררת

וסרבת להרפות

ועמדת בפתח תהום

ומקור דמעתך

החייה ,

ובלובן הפריח