על שמיים שעֻוְורוּ וכָּהוּ

וידיים כמהות שְרַפוּ

על נפשות שקופדו וכּבו

ועיניים דולקות שעייפו

 

על אלה אני בוכייה

על חורבן העולמות

והרס החומות

ועל כי חִלל תוּמָת הָעַלַמות

 

 

 

"אשר נשיא יחטא, ועשה אחת מכל
מצוות ה´ אלוקיו אשר לא תעשינה בשגגה ואשם"

(ויקרא ד´, כב)