"מאושר להתאפק אלייך" שר אביתר.
גם אתה מאושר
להתאפק אליי, כשקר?

לשבת איתך, ולשתוק.
לצחוק, לנשום עמוק.

יום שני מטורף,
והכעס חלף.

עליך להשען.