ניצן עלעל ירוק חדש,

טיפה של טל קרירה ממש,

קרן אור שבהנץ,

חיים שחיים ללא קץ,

 

שורשים מסועפים לעומקה של אדמה,

גזע חזק ששרד מלחמה,

וחיים חדשים שפורחים למעלה,

עולם שממשיך תמיד הלאה.

 

עולם ישן-חדש חזק-חלש,

ללא טעם, מר, אולי

ואנשים שקובעים שהם מעלי,

עולם ללא גבול ברור וחד,

עולם  שהולך לבד

הולך ונאבד.