איזה כיף להיות אבא ,

לתת לבנותיך את מה שלא קיבלת ,

לשחק במשחקים שאתך לא שיחקו,

לשיר שירים שלך לא שרו,

לקפוץ ולהשתולל כמו שתמיד רצית,

 

ובכל זאת,

אבא.

 

שמחמיר את סבר פניו כשצריך,

שגוער על מעשה-לא-יעשה ,

שאומר מילה טובה על מעשה טוב, והתנהגות ראויה,

שנותן מתנה על גילוי מידה טובה, ושפה נקייה.

 

איזה כיף זה ,

 

להיות

אבא.