היד אוחזת עט

המח כמצווה:

שפוך חמתך! עכשיו! כעת!

 

הלב כבד מנשוא כל מכאוביו

הדף לבן עודנו מחכה,

הדף חלק ואליך כקורא:

הגיע זמן-אני מוכן, הכה!

 

ואתה, המשורר מביט אל הלבן,

ומספר לו בשתיקה,

משפיל מבט ,

נבוך, ליד המחכה.

 

אין מילים על שיפתותיך,

וגם בדיו הן נאלמו מזמן,

הדף תוהה, אינו מבין,

איה אותו יוצר, אומן

אותו אוהב הנאמן.