ישקני מנשיקות פיהו...

אמצאו בגני הבוסטנים...

הן חוללנו ביחד לא פעם,

עת שקצתי והיתה זאת אימי...

בעיניים כלות לו ציפיתי,

אך תעתוע וכזב הוא השיב,

וכך בלי משים את יומי קיללתי,

זוהי שעת שאלות ופחדים,

אם אמצא אותו פעם? היכן?

כי היה רק הזיה וציור,

כה תמים ויפה ועדין,

היה הוא- הנסיך אלאדין...