העלה נידף ברוח,

מראשיתו של האילן

כל העולם נותן ידים

ואני עפה מעל גגות תבל.

לילה קריר וטוב מנשב מעל כוס מים קרה.