הדיבוק מידבק בי ודובק באנשים, בעצים ובמים.

הפחד מקפיא,

עוד מעט והמגיפה תבוא גם אליו

ואז אהיה מוטלת במיטתי חבולה ושרועה כערפד.