´

כלי

כלי מלא

כלי מלא  ריק

כלי מלא ריקבון

כלי מלא ריק

כלי מלא

כלי

´