דיבור ושתיקה,

מעשה ובלימה,

היוצר הדגול צריך להרגע.

 

יום אחד הוא יישבר

יום אחד הוא יתפקע,

מן הדברים שאגר בתוכו

ומן הדברים שהוציא מפיו.