אחריות הימים

עליך, רב-חובל

תן לעבד, לצידך

וקח את המשוט

עוד כוח יש בך

לחרוש את המים.

 

בתלמי הים תלך

אשר יצרת

בחרטום ובידיך,

עבדך יפזר על המים

נצנוצים מהברק שבעיניך.

 

ואדמה באופק

תבוא אליך, שותקת

שירי הגלים שפיזרת

ינשקו אותה

בדמעות צלולות.

 

והים יקיף אותך

יכתר אותך למלך

ואתה תשליך, את בגדיך אליו

העבדים יתמזגו

אל בינות הקצף

האדים יעלו מן הארץ השקופה.

 

אחריות הימים

עליך, החוזה

פשוט איבריך

על האדמה

מלא אותה בזרע

והחיה אותה

 

(אז תוכל לשחות בין שיריה)