חודרת בכל חיותה בכח עצמתה הרבה בכח רכותה ועדנתה לוטפת בחמלה רבה חושפת כל הוויתי המצויה תחת הרקיע את כל הבנתי השואפת להבין,להגיע תשטוף כמו מפל תרחף כמו רוח כסנה בוער לא אוכל כעין חמדת התפוח עד כי תישום תגיע בעצם שורש הוויה תוך עלית מדרגה כבן אלף הקם לתחיה