מי אתה קהלת?

מי היא קהלת?

האם עכשיו,

אני אפשיט מגופי,

את הרדידים והצניפים,

למען בואך?.

אתה, עם בשרך המדולל

קירח מבינת לבב

צורח ובלתי ניתן לשמיעה

שוגה ולא מעיר

מאחוריו, את הנשימות

שמסרבות משום מה

להיות כאוזן שומעת.

ואתה כשתבוא,תמשיך לצרוח

ולאבחן בין העצמי, למשמעותי,

חרף הארשת הגסה שמסביבך

שהיא צווחת תוגה,

אתה תחיה כבן דוד,

כבן יוסף, כבן בליעל

כבן השווא.