דודי פרישמן

אני קירבת אלוקים לי טוב

יש בי את הכח

מה שיהיה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה