אל תשקר על הבוקר

אל תשפוך את הקורנפלקס לקערית בחיוך של אושר

אל תרמה אותי לפני שצחצחת שיניים

ואנא,

אל תאמר שאתה אוהב

עוד לפני שהורדת את המים...