אולי תנקה את הפרורים מהשולחן?

אין לי כל עניין במזכרות.

ואנא,תפנה גם את האלבום מהתמונות

ואת הראש שלי מהמחשבות.

 

שחרר אותי מאותם כבלים שקופים

מאותם זכרונות מכאיבים

תרשה לי לדלג עמוד

לעבור לפרקים יותר שמחים

 

אולי תנקה את הפרורים מהשולחן?

אין לי כל צורך בבערך.בכמעט

.אני לא רוצה להיות על אש קטנה

.אני לא אורז