Alone

 

So alone

 

והקירות כבר לא עומדים בעומס שמוטל עליהם

 

לראות

 

לשמוע

 

ולשתוק......

 

Lonely

 

So lonely

 

מוקפת בכולם

 

ומרגישה לבד

 

כל כך לבד......

 

כאב חונק

משתק

והמחנק בלב

מאיים לפרוץ

ברגעים הכי לא מתאימים

כים של דמעות

כרסיסים

כרסיסים של מה שנותר בי

ואני מנסה לעצור

להדחיק

אבל זה כל כך כואב

כאב לא אנושי

כאב של פחד

כאב עמוק וחד כתער

ואני לא נותנת לו יד חופשית

לא נותנת לו לחמוק

והוא בוצֵע את גופי

וחותך כל נים-

 

הלהב של הכאב הזה

היא זו שתמוטט אותי

 

כל כך

 

כל כך

 

לבד.