אני אמן הנשמה.

נשימתי נשמת חיים.

ערטילאי כצללי ליל אין סהר.

אין צער.

מצוי אך לאלו

שייטיבו לדרוש

דורשני.

גווי- ביטחון.

דגלי- אהבה.

כנפיים לי. משיבות רוח.

רגלי- עמודי שיש. כעומדות היו

בפתח הבית.

ידי- הם זמן, שמגע גדיליו מביא

מזור. מתקתקות. מרות.

נשיקותיי- שושנים הומות במגע של רינה.

ניחוחי- סם הנצח.

נשימתי- דנדון פעמות כל חי.

מתערטל אני- אך לבושי לבושים מלבושים

שונים. ומי שלא יהין לראות

ולהבין,

עטוי אני ברדס

העלטה,

ולא

                יראו

      פני

          ריקם...