איחולים

                   חלף אביב חלף הקיץ                

וסתיו עצוב כבר חולף,

כל יום מברך באבדה חדשה,

את שארית הדמעות שלי שותה.

ייגמר הסתיו יגיע החורף,

קורי העכביש יקרעו,

הלב רגעים בהירים לא יבלום,

יישאר הצער והעוני.

יחלוף החורף, העולם מחדש

ילבש את בגדי האביב,

אך אותי לא יעירו מילות אהבה,

מתים מקבר יקומו?

בדרכי החיים בגוף ובנפש,

אחרים יהיו עם נשמה:

אבל זאת אשר אהבתי,

שלעתים דמותי תהיה לה זכורה!

זאת מאחל לעצמי:

בעודי בהכרה

11.3.06