א-להים אוהב את הילדים העצובים; שמושיטים לו את ליבם ופורסים את ידיהם לצדדים, ואומרים לו: ''קח''... א-להים מתאהב בילדים העצובים ועושה אותם שמחים; א-להים אוהב את מיידי.