ללא בית

לשוב אליו

 

תשובת שנה

 ירח או יום

 

בלי פינות

סתר

גומחות מחבקות

 

נטול ערש

לבטלה ולעיטוף

 

וסליחת משוגות

לאין גבול

 

וכל יום

מחדש

בריתות לכרות

 

עם עולם

ורע

 

משחקי הכוח

ואימת התלות