מה נכספתי לנשמתך שבת

למרגוע רוחך כלתה רוחי

מה האמרת בעיני וגבהת

למצא בחיכך מקום לנוחי

 

ומוקף אנוכי ימי מעשה

עצור וכבול בכבלי מציאות

באין מסביבי מקלט מחסה

פרצה בחוקים וגבולות הציות