אותי העולם לא מסקרן

אותי העולם לא מסקרן

ערים גדולות יפות גם כן,

יותר הן לא תאמרנה גם

מזנב של שד שמיותם.

לא סקרן אדם לדעת

אשר למידות לו מאה דעת,

לי יספיק ראשון וטוב

שיעבור בשביל רטוב.

לא מסקרן ספרים לקרוא

תוכלו להירתע ממני,

ללא ספרים אדע ריבו

ולחיים אומר הנני.

התיישבתי תחת עץ

אני שקט לבד חפץ,

או אלוהי, או מזלי

איך ומודה אני לך בי?

                                               27.1.06