ברק החיים לא עומעם

לא נגעה בו יד מוכתמת

דמעותיו

כיבסו כל נגע

כל חושך

וכל צל