נצחך חקוק במצחי

דמך בדמי

נהרותיך

הבלועים בבשרי

מדוושים בי

בלי הרף

דבש וחלב

חלב ודבש

וריח אדמתך

ניגר בי

כריח לבנון