סוד מוצק בתבנית ירח

זוהר לי ממרחק

תפור לך כיסים לאהבה

המרשרשת ובאה