מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה

עטופה בזְהב שעווה

ובאודם חְלב היין

מזוקקת בתפילה התמה

כרטיטת בין הערביים

בת זוגתי

הקשוטה

הקלועה

המבושמת

ולך אלף עיניים

התכולה

הסגולה

המהודרת

כצדפה בפלג מים

הוי שבתי

מה יפית

מה נעמת

מה ערבו ניחוחייך

בואי שבי שבתי

וספרי

את גנזי סודותייך

שבת