איך להיות מאושר

 

כך:

אל האושר מופנים מאוויינו

מרגע בואנו, הוולדנו.

לראותו, לגעת בו, לחוש

לשמור עליו כאילו ורכוש

ואנו:

רק קינאה כאב וסבל

כמנגינה שנשמעת מתוך נבל,

אותנו מחבקת כל העת

כי איתם קל בלפלרטט.

אבל:

הוא שאליו כה נכספים,

בתוכנו הן נמצא

כל החיים:

האושר!

 

                                          18.2.06