בוא איתי

בוא נלך לטייל

במקומות הנמוכים

שם נשמטתי מידך

נשמתי פרחה

בוא יד ביד

אוהב אותך

אראה לך פנים שוחקות

מול מראות

האימה

נצחק את הייסורים שלך

נמתיק מהם סיפורי גבורה

בבגדי אסיר אסייר איתך

כאילו הייתי לך הכי יפה

 

בוא נטבע בים הבכי- שוב אצעק לך

שתציל, שתשלח איזה חוט שערה

בוא ניפול מן הצוק-

נאמין !

שהתהום איננה פעורה