הקעקוע

אתה חרוט

כמו קעקוע

על עורי ובנשמתי

 

שמך צועק בתוך אוזניי

ואני משפשפת

את עצמי ומנסה

להתנער ולברוח

ולהסתתר

אבל כמו קעקוע

אתה לא ניתן להסרה

 

הצלקת עלי

סורטת ופוצעת אותי

השחתת אותי

פצעת את לובן עורי

אני רוצה למחוק אותך

 

לקחתי מחק

שכחתי והתעלמתי

אבל אתה חי וקים

וכמו קעקוע

אתה אסור עלי