חופשיה ברוח

אני אחד ויחידה

שחופשיה עם הרוח,

בנפשי משוחררת,

על ידי אזיקים,

כלואה בתוך

כלא שנכפו עלי,

על ידי החיים

מובלת בגורל

ללא מזל,

מושלחת בצינוק מושחר,

אבל בנפש תמיד היתי

ציפור דרור,

כך אוהבת אני להיות,

בחלום בלילה אני לבדי,

ענוגה 

כואבת אבל 

וחבולה,

אסירה ,

אבל בעיקר ,

חופשיה ברוח.