יוצא לי לחזור לראות הכל,מסע של כלום בחלום.

זורק את הרגש ,חבל זה נגמר ,אבל עוד נשאר.

אותם כוכבים שמצאתי עכשיו ,נגמרים וחבל,

יוצא אל מקום ללא עתיד ,וללא עבר.

 

נמצא כאן עכשיו ,יושב מנגן ,הכל נראה כה שונה,

מוצא את הירח ,עכשיו זה לא קל,חבל לא נגמר.

אותם מקומות שמצאתי עכשיו ,נגמרים וחבל,

אני פה נשאר ללא עתיד ,וללא עבר.

 

מקומות שנשברו לרסיסים ,מחברים הכוכבים,

רק הירח שנשאר ,הוא לא הספיק,

הוא כבר כאן.