וגם כיום שכבר נהרות שטפו את זרמי הדם

 ממשיכים גמדי המצפון  לפזר אבקה לבנה

  .לבריות לא להם

וכולם שמחים לרגע אבל לפתע עוצרים הם את נשימתם

 ומאזינים לרוח האין סוף וכשהיא נגמרה מחפשים שוב הם

 את גמדי המרגוע שנותנים להרגיש טוב לדקות בודדות

 אבל גמדים יש לרוב ואבקות הלובון כבר לו בין ידייהים

 אף משוועים הם לעוד הרגשה נעימה

 הזו שתיקח אותם לעולם בו הכל לבן ללא צבעים

 רק אור בהיר מממולא בשלג צחור

עוצמים את עיניהם וחוזים על גמדים באדום