בגבור המתגבר ובתרועת הישרים

ניראים בביתי חוטי חסד זוהרים

דקים ומתנקזים אל מקום

אשר רחב הוא כיבשת

וצר כחדרי המערות אשר במעמקים

לגבור

כהגשת חיוך רחב לאותו האדם

אשר יתמלא ויהפוך לידיד

ההמשיך חוט של חסד בדרך הגבורה

אל אותו מקום בנבכי הלב