דעתי כחלב המתגבן.

לאחר שהנחתי לפינת הציפייה

בין כתמי שערותיך בצבץ רגע

בהגיעך אליי ממרק זכוכיות אטומות

הבאת לי סל ביכורים

אשר ייפה את בלוריתך.

אתה עסיסי

בין שכבותיך ניגרת ריבת דובדבנים גדושת חרצנים

אתה חיוך של גור כלבים בפוך חיי.